Automatické a zplynovací kotle

[av_sidebar widget_area=’submenu’ av_uid=’av-t16v’]

Automatické kotle

Automatický kotel umožňuje použít několik druhů paliv, čímž se investor nevystavuje riziku nedostatku daného druhu paliva na trhu. Kotle jsou vyráběny s ocelovým i litinovým výměníkem. Některé kotle umožňují kombinovaný provoz jak v automatickém režimu, tak i v ručním režimu, ve kterém lze spalovat kusové palivo (černé a hnědé uhlí, koks, dřevo, brikety), takže zákazník není omezen jen na automatický provoz, ale kotel pak lze použít jako klasický kotel na tuhá paliva. Pro spalování je u většiny kotlů použit retortový hořák se šnekovým podáváním paliva.

Nejoblíbenějším palivem je tříděné hnědé i černé uhlí. Výhodou je jeho nízká cena a dobrá dostupnost. Kotle určené pro spalování pelet jsou vybaveny automatickým zapalováním a lze je tak s výhodou použít i pro vytápění rekreačních a dočasně obývaných objektů.

Montujeme automatické kotle značek Viadrus, Attack, Benekov, Dakon, Tekla, OPOP.

Zplynovací kotle

Zplynování dřeva (obrácené hoření) s následným spalováním dřevního plynu v keramickém spalovacím prostoru zaručuje optimální vyhoření všech spalitelných látek. Dodávka vzduchu a spalovací proces jsou řízené odtahovým ventilátorem. To umožňuje rychlé roztopení kotle a dobré spalování již od zátopu. Teplota plamene je 1 000 – 1 250 °C.

Obrácené spalování a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle splňují limity pro Ekologický šetrný výrobek. Kotle spadají podle normy ČSN EN 303–5 DO 5. třídy. Splňují nejnáročnější požadavky EU – EKODESIGN.

Montujeme zplynovací kotle značek Atmos a Attack.

Při montáži na dotační program Kotlíkové dotace je nutné ke zplynovacímu kotli namontovat Akumulační nádrž (z důvodu splnění podmínek pro získání dotace).

Přejít nahoru