Tepelná čerpadla

[av_sidebar widget_area=’submenu’ av_uid=’av-wu62′]

Stejně jako chladnička, která odebírá teplo potravinám a předává teplo do vzduchu zadní stranou (černou mřížkou). Tepelná čerpadla pracují stejně, ale provedení je jiné.

Princip tepelných čerpadel

Ochlazují venkovní vzduch, půdu nebo vodu a tak získávají teplo pro náš dům. V případě tepelného čerpadla se teplo z relativně chladného místa převádí –přečerpává na vyšší teplotní hladinu pomocí kompresoru, který je poháněn elektřinou. Teplo je odebíráno “pracovní látkou” která má nízkou teplotu varu. Kapalná pracovní látka se po odebrání tepla z tepelného zdroje (půda, vzduch, voda) vypaří a opustí výparník v plynném stavu. Následně pracovní látka v plynném stavu vstupuje do kompresoru, kde se zvyšováním tlaku ohřeje. Zahřátý plyn vstupuje do kondenzátoru a odevzdává teplo topné vodě. Během tohoto procesu pracovní látka kondenzuje a stává se znovu kapalnou. Nakonec pracovní látka projde přes expanzní ventil, kde se sníží její stále vysoký tlak a teplota.

Tepelné čerpadlo slouží k vytápění bytových prostor, pro ohřev TUV – teplé užitkové vody, atd…

Montujeme a servisujeme výrobky firem Panasonic a Willy.

Přejít nahoru